tổng hợp châu á, chay và việt

Giới thiệu
Asian fusion kitchen and cafe
Sản phẩm
Noodle soup, noodle salad, rice, dumpling and tropical drinks/ coffee
Quá cảnh công cộng
From city center you can catch tram 3 and stop at Viiskulma, we’re just 10min walking away
Attire
Thường dùng

One thought on “tổng hợp châu á, chay và việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *